Regulament campanie Abonare Newsletter

I. PREVEDERI GENERALE

1. Regulamentul descrie regulile de furnizare a serviciului Newsletter de catre ALFA TEAM LIDER SRL RO44216236, punct de lucru Str. Dealul Zorilor 85,  Iasi, adresa de internet: www.dragandaniel.ro, adresă de e-mail corespondenta: contact[at]dragandaniel.ro , numărul de telefon: 0799 766 544. (numita în continuare „Academia Dragan”). 

II. SERVICIU DE NEWSLETTER

1. Începerea utilizării Newsletter-ului (încheierea contractului de furnizare/de trimitere a Newsletter-ului) are loc după ce Clientul a parcurs corect următoarele etape mentionate mai jos:

a) oferirea sau furnizarea cel puţin a adresei de e-mail sau a numărului de telefon mobil sau a acordului de incepere a unei discutii prin Facebook Messenger; și
b) Clientul este de acord să primească informaţii comerciale prin intermediul canalului selectat (e-mail și/sau telefonic si/sau facebook messenger) și să accepte explicit Regulamentul Newsletterului (de exemplu, prin bifarea casetei de selectare sau făcând clic pe de accept) și apoi făcând clic pe linkul de activare trimis pe adresa de e-mail indicată (linkul de activare se aplică numai Newsletterului trimis la adresa de e-mail dată).

2. Newsletterul include:

a) primirea de către Client, prin mijloace electronice enumerate: email, facebook messenger, telefon, sms  sau  whatsupp, dupa caz inclusiv prin intermediul sistemelor automate de apelare, a informaţiilor destinate a fi cuprinse in comunicare, newsletter, inclusiv, informaţii despre promoţiile, ofertele, reducerile și campaniile de marketing curente;

3. Newsletter-ul este oferit gratuit pentru o perioadă de timp nedeterminată.
4. Clientul este obligat, în special:

a) să utilizeze Newsletter-ul în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare și fără a aduce atingere drepturilor terților, în conformitate cu prevederile din regulamentele Newsletterul, precum și cu principiile și cutumele de convieţuire socială adoptate în acest sens;
b) să furnizeze către "Academia Dragan" numai date adevărate, actualizate și complete;
c) să actualizeze prompt datele furnizate către "Academia Dragan" în legătură cu încheierea contractului de furnizare a Newsletterului;

5. Utilizarea Newsletter-ului, inclusiv încheierea unui contract de furnizare a Newsletterului, necesită ca dispozitivul final și sistemul informatic al Clientului să îndeplinească următoarele cerinţe tehnice minime, și anume să aibă un computer sau un alt dispozitiv conectat la Internet (în cazul unei Aplicaţii Mobile – un dispozitiv mobil) cu o rezoluţie minimă a ecranului de 1280 x 720 pixeli, echipat cu cel puțin unul dintre următoarele browsere web: Versiunea Chrome 94 și ulterioară, versiunea Internet Explorer 11 și ulterioară, versiunea Firefox 93 și ulterioară, versiunea Edge 94 și ulterioară, versiunea Safari 14 și ulterioară, versiunea Opera 80 și ulterioară, acceptă Script Java și permite salvarea cookie-urilor, Iar pentru un buletin informativ trimis prin SMS la numărul de telefon mobil, aveţi nevoie de un telefon mobil. Clientul trebuie să aibă o adresă de e-mail activă și/sau un număr de telefon mobil activ.
6. Datele si informatia furnizata prin newsletter, prin oricare canal de difuzare reprezinta doar opinia exprimata a partii denumita "Academia Dragan" si nu reprezinta un tratament medical impus clientului.
7. Acesta, Clientul are obligatia sa isi continue forma de tratament alopat sau naturopat stabilita de comun acord cu medicul sau cu  specialistul curant si sa nu renunte la aceasta forma de tratament in favoarea aplicarii informatiilor exprimate in newletter.

III. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Furnizarea datelor cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru utilizarea Newsletter-ului.
2. Datele personala furnizate, dupa caz: nume, email, telefon nu sunt transmise unor terte parti ci sunt doar stocate intern si utilizate fara acces direct in trimiterea automata a materialelor de informare catre client.


IV. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
1. Clientrul destinatar al informatiilor si comunicarilor are dreptul  de a utiliza conținutul de mai sus gratuit numai pentru uz personal și numai în scopul utilizării corespunzătoare a Newsletter-ului, fără restricții teritoriale. Utilizarea conţinutului mai sus menţionat într-un alt scop este permisă numai pe baza de consimţământ explicit, prealabil, acordat de o entitate autorizată, în scris, sub sancţiunea nulității.


V. RECLAMAȚII:

1. Clientul poate raporta nereguli legate de Newsletter sub forma unei reclamaţii. Reclamaţiile pot fi depuse, de exemplu, prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: contact@dragandaniel.ro .
2. Examinarea reclamaţiei de către Academia Dragan are loc imediat, nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii acesteia.
3. Pentru a accelera prelucrarea plângerii, se recomandă furnizarea numelui și datelor de contact ale persoanei care depune plângerea, precum și o descriere a motivelor care justifică plângerea.
4. Nici Academia Dragan, nici angajaţii, reprezentanţii autorizaţi și avocaţii săi nu vor fi răspunzători faţă de Clientul care nu este un consumator, subcontractant, angajat, reprezentant autorizat și/sau avocații acestuia pentru orice prejudiciu, inclusiv pierderea profitului, cu excepţia cazului în care prejudiciul a fost cauzat în mod intenţionat de aceştia. În fiecare caz de stabilire a răspunderii "Academia Dragan", a angajaţilor săi, a reprezentanţilor săi autorizaţi și/sau a împuterniciţilor săi, această răspundere faţă de Client care nu este consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât în cadrul unei singure reclamaţii, cât și pentru toate reclamaţiile în total - la suma de 400 lei.


VI. REZILIEREA CONTRACTULUI ȘI MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR NEWSLETTER-ULUI

1. Clientul are posibilitatea, în orice moment şi fără a da vreun motiv, să se dezaboneze de la Newsletter (încetarea contractului de furnizare a Newsletter-ului), în special prin accesarea linkului de dezactivare inclus în fiecare e-mail trimis Clientului în cadrul Newsletterului sau, în cazul Newsletterului prin SMS, prin contact telefonic sau prin unsubscribe in cazul canalului de facebook messenger.
Dezabonarea de la un canal de Newsletter nu implică în mod automat și dezabonarea de la celălalte canale mentionate.
2. Academia Dragan poate rezilia acest acord de newsletter în orice moment, cu un preaviz de 14 zile, din următoarele motive importante:

a) modificarea reglementărilor legale care reglementează prestarea de servicii electronice de către Academia Dragan și care influenţează drepturile și obligaţiile reciproce definite în contractul de furnizare a serviciilor de newsletter sau modificarea interpretării reglementărilor legale menţionate mai sus ca urmare a hotărârilor judecătoreşti, deciziilor, recomandărilor sau recomandărilor autorităţilor sau organismelor competente într-un anumit domeniu de aplicare;
b) modificarea modului de furnizare a serviciilor din motive tehnice sau tehnologice, de exemplu, actualizarea cerinţelor tehnice indicate în acest Regulament de Newsletter;
c) modificarea scopului sau a modului de furnizare a serviciilor cărora li se aplică dispoziţiile termenilor și condiţiilor pentru Newsletter, prin introducerea de noi funcţionalităţi, modificarea sau retragerea de către Academia Dragan a funcționalităților sau serviciilor existente dintre acoperite de termenii și condiţiile Newsletter;
d) modificarea scopului sau a modului de furnizare a serviciilor de către entităţile care cooperează cu Academia Dragan prin introducerea de noi funcţionalităţi sau servicii, modificarea sau retragerea unor funcţionalităţi sau servicii existente de către aceste entităţi, care afectează drepturile și obligaţiile reciproce dintre Client și Academia Dragan.

3. Academia Dragan trimite declaraţia sa în măsura specificată în paragraful 2 de mai sus la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizate de Client atunci când se abonează la Newsletter.
4. Academia Dragan poate refuza Clientului un drept suplimentar de a utiliza Newsletter, și poate rezilia Acordul privind Newsletter-ul cu o perioadă de preaviz de 7 zile în cazul unei încălcări grave de către Client a punctului II. 4 alin. litera a din Regulamentul Newsletter.
5.Academia Dragan poate, de asemenea, să modifice acest Regulament pentru Newsletter dacă apar unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la punctul 2 de mai sus.
6. Modificarea Regulamentului pentru Newsletter va intra în vigoare la 14 zile de la data trimiterii schimbării. Clientul are dreptul de a rezilia contractul de furnizare a Newsletterului in termen de 14 zile de la data notificării modificării Regulamentului Newsletterului.


VII. DISPOZIȚII FINALE

1. Regulamentul Newsletterului este valabil incepand cu 2023.11.13
2. Contractul pentru furnizarea Newsletter-ului este încheiat în limba română.